Social Links Search User Login Menu
Tools
Close

 

Že leta 1910 so se ljudje spraševali, kako bo izgledala Ljubljana v prihodnosti.

(Vir: © SI ZAL LJU 342, G1-012-026, razglednica »Ljubljana v prihodnosti«.)

Esejistični natečaj je zaključen in udeleženci natečaja bodo o nagradah in objavah na spletu obveščeni po elektronski pošti v začetku novembra (2020). Prvo nagrajeni eseji iz posameznih kategorij bodo prevedeni tudi v angleščino.

Tema natečaja "Moja ulica v mestu prihodnosti"

V skladu s tematiko mednarodne konference City Street4 (CS4) razpisujemo natečaj za najboljši esej z naslovom Moja ulica v mestu prihodnosti/My street in the city of the future in vabimo mlade, da predstavite svojo ulico/ulice v bližnji ali daljni prihodnosti. Mislite, da bodo naše ulice čiste, zelene, polne kolesarjev, pešcev in ljudi, ki svoj prosti čas preživljajo zunaj in se tako družijo? Bodo morda ulice postale le odprti prostori, ki jih bodo čistili roboti, ljudje pa jih bodo uporabljali le za vožnjo z najrazličnejšimi novimi samovozečimi ali celo letečimi vozili? Mislite, da lahko v prihodnosti nadzor z droni in kamerami vpliva na navade ljudi na ulicah? Na kakšne načine lahko mladi prispevate k izboljšanju ulic v prihodnosti?
Rok do 30. septembra 2020!

Prijava, roki in pogoji

 

Oblika in jezik
Angleški in slovenski jezik sta uradna jezika pri natečaju za najboljši esej, ki bo spremljevalni program na konferenci City Street4. Če bo besedilo napisano in oddano v katerem koli drugem jeziku, mora biti originalu priložen tudi angleški prevod. Za pravilnost prevoda je odgovoren avtor. Žirija bo ocenjevala le eseje napisane v angleškem in slovenskem jeziku.

Esej naj bo dolg vsaj 750 besed in ne več kot 1500 besed. Esej je lahko dopolnjen z risbami ali skicami. Oddani prispevki morajo imeti jasno povezavo z glavno temo natečaja.
Starostne kategorije
Natečaj Moja ulica v mestu prihodnosti je namenjen učencem in dijakom, starim od 10 do 18 let.
Udeleženci bodo sodelovali v eni od dveh ločenih kategorij:
 • starostna kategorija od 10 do 14 let,
 • starostna kategorija od 15 to 18 let.
Nagrade
Najboljši trije prispevki iz obeh starostnih kategorij (10–14 let; 15–18 let) bodo objavljeni na spletni strani CS4  v obdobju po konferenci. Avtorji najboljših treh esejev iz vsake kategorije bodo osvojili nagrade, prva nagrada za obe kategoriji je tablični računalnik.
Žirija
Eseji, oddani na natečaj Moja ulica v mestu prihodnosti, bodo ocenjeni glede na povezanost s tematiko natečaja, njihovo ustvarjalnost in izvirnost.
Odločitve žirije bodo dokončne in nepreklicne. Organizatorji si pridržujejo pravico, da kadar koli zamenjajo ali dodajo člana žirije.
Člani žirije:
 • Mag. Polona Filipič, arhitektka, Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija,
 • Natalija Lapajne, kustosinja, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Ljubljana, Slovenija,
 • Dr. Martina Malešič, umetnostna zgodovinarka, Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija.
Kako se prijaviti?
Udeležba na natečaju za esej Moja ulica v mestu prihodnosti je brezplačna, prijave pa se zbirajo prek spletne strani City Street4. Dovoljena je samo ena prijava na osebo. Vsi prispevki morajo biti oddani v digitalni obliki.
Način oddaje eseja
Esej je treba oddati kot .doc, .docx ali .pdf datoteko preko spletnega portala konference. Oddati ga je treba skupaj z drugimi podatki, ki so zahtevani v prijavnem obrazcu.
Oddaja preko spletnega portala: https://www.ndu.edu.lb/city-street-4/program/competitions
Če imate kakršne koli tehnične težave pri oddaji, se obrnite na webmaster@uirs.si.
Pomembni datumi
 
Prijava na natečaj 28. januar 2020–30. september 2020
Oddaja esejev 28. januar 2020–30. september 2020, do 23 ure
Objava najboljših petih esejev za vsako od obeh kategorij na spletni strani CS4 V  oktobru 2020
Končni izbor in razglasitev najboljših treh esejev za vsako od obeh kategorij V  oktobru 2020
   
   
Izvirnost in avtorske pravice
 
 • Avtor/-ica eseja zagotavlja, da je edini lastnik/-ica besedila, ki ga odda.
 • Avtor/-ica eseja zagotavlja, da ima pravico, da svoje besedilo predloži na natečaj Moja ulica v mestu prihodnosti.
 • Avtor/-ica eseja zagotavlja, da besedilo ne krši avtorskih pravic, blagovnih znamk, pogodbenih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine katere koli tretje osebe ali subjekta ali krši pravice osebe do zasebnosti ali javnosti.
 • Organizatorji natečaja eseja Moja ulica v mestu prihodnosti in konference City Street4/Mestna ulica4 ne prevzemajo odgovornosti v primeru zakonskega preganjanja v zvezi s katerim koli delom pisanja, ki prikazuje osebe, ki niso soglašale, da v njem nastopajo, ali če vsebujejo dele, za katere se lastnik ni strinjal, da so prikazani pri tem ali v zvezi s temi elementi.
 • Organizatorji natečaja eseja Moja ulica v mestu prihodnosti in konference City Street4/Mestna ulica4 se zavezujejo, da nobenega eseja ne bodo prodali, ne da bi se za dogovor predhodno obrnili na avtorja/-ico.
 • Avtor/-ica se strinja, da se njegov/njen esej lahko uporabi za potrebe natečaja Moja ulica v mestu prihodnosti in na spletni strani oziroma drugemu mediju, povezanim s konferenco City Street4/Mestna ulica4.
 • Avtor/-ica se strinja, da se njegov/njen esej lahko uporabi za sporočila za medije v zvezi z konferenco City Street4/Mestna ulica4.
 • Organizatorji natečaja Moja ulica v mestu prihodnosti in konference City Street4/Mestna ulica4 si pridružujejo pravico, da izberejo esej in ga predstavijo v okviru razstav, ki se bodo odvijale leta 2020. Poleg tega si pridružujejo pravico za način predstavitve in izbor kraja razstav.
Zahteve in končne določbe
 
 • Sodelovanje v natečaju Moja ulica v mestu prihodnosti pomeni, da se kandidat v celoti strinja s pogoji in usmeritvami, določenimi v tem dokumentu.
 • Natečaj Moja ulica v mestu prihodnosti ne more odgovarjati za spremembe v datumih razstav in/ali mesta izvajanja, za spremembe natečaja in/ali za odpoved razstave zaradi večjih ovir ali zaradi razlogov, na katere nima vpliva.
 • Natečaj Moja ulica v mestu prihodnosti ne odgovarja za nepravilne, netočne ali nepopolne informacije, ki so jih povzročili uporabniki spletne strani oziroma oprema ali programi uporabljeni za natečaj.
 • Prijava na natečaj ima pravno vrednost podpisa, s čimer lastnik eseja potrjuje pogoje in pravila in se zavezuje, da jih bo upošteval.
 

Collaborating Universities and Institutions

                                   
   


If you have any technical problems registering or accessing this website, please contact the administrator at webmaster@uirs.si.

Back To Top